Bot  Notice: Hãy lịch sự nếu không muốn Ban
[14-11 ] shopthanhbinh: allllllo
[Today ] lovedandy: CC
[11-05 ] phuclam: Hê lô
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: US DOLLAR Mua vào :22680VNĐ Bán ra : 22750VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: THAI BAHT Mua vào :640.94VNĐ Bán ra : 667.69VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: SINGAPORE DOLLAR Mua vào :15932.03VNĐ Bán ra : 16219.87VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: SWEDISH KRONA Mua vào :0VNĐ Bán ra : 2598.87VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: SAUDI RIAL Mua vào :0VNĐ Bán ra : 6279.29VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: RUSSIAN RUBLE Mua vào :0VNĐ Bán ra : 441.51VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: NORWEGIAN KRONER Mua vào :0VNĐ Bán ra : 2683.27VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: MALAYSIAN RINGGIT Mua vào :0VNĐ Bán ra : 5266.57VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: KUWAITI DINAR Mua vào :0VNĐ Bán ra : 77286.59VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: SOUTH KOREAN WON Mua vào :18.57VNĐ Bán ra : 20.78VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: JAPANESE YEN Mua vào :196.13VNĐ Bán ra : 199.88VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: INDIAN RUPEE Mua vào :0VNĐ Bán ra : 365.63VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: HONGKONG DOLLAR Mua vào :2874.74VNĐ Bán ra : 2938.41VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: BRITISH POUND Mua vào :29051.17VNĐ Bán ra : 29516.93VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: EURO Mua vào :24530.42VNĐ Bán ra : 24823.7VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: DANISH KRONE Mua vào :0VNĐ Bán ra : 3374.74VNĐ
Support 24/7 0nline:
Tên ngoại tệ: SWISS FRANCE Mua vào :22235.93VNĐ Bán ra : 22682.98VNĐ